8 ugers stressreduktion

Nyhed – 8 ugers stressreduktions forløb

• Uge 1: LÆR DIN STRESS AT KENDE
Første gang vi mødes sætter vi fokus på hvor du er lige nu, og hvordan du bliver mere bevidst om din egen stress, og ikke mindst, hvad der stresser dig. Der skabes bevidsthed på, hvilke elementer der kan være stressende, og hvor ubalancerne evt. primært er på spil.

• Uge 2: MINDRE STRESS, MERE OVERSKUD
Vi holder fokus på afstressende redskaber, som du kan bruge – både for at forebygge og helbrede din stress. Vi kommer omkring hvilke faktorer, som er vigtige for at minimere hverdagsstressen, og blive opmærksom på hvad der faktisk fungerer. Ofte bliver fokus nemlig udelukkende på de negative ting og alt det vi IKKE får gjort, i stedet for at se HVAD vi udretter i løbet af en dag.

• Uge 3: DU KAN VÆLGE
Tænker du tit over hvad alle de andre skal gøre anderledes for at DU kan få det bedre? På denne uges workshop bliver der sat et nyt perspektiv på din hverdag – nemlig hvordan du kan tage ansvar for dig, træffe de valg, som kan være nødvendige for dig, og hvilken befrielse det kan være at forme en virkelighed, som passer til dig. Fordi stress kommer når virkeligheden ikke er, som vi gerne vil have den skal være, og vores ubevidste jeg, vil opsamle en masse utilfredshed, som betyder at kroppen langsomt kommer i en stresstilstand.

• Uge 4: FÅ BALANCE I LIVET
Vores værdier er vores guide til livet. Men er vi egentlige bevidste om vores inderste værdier, og i så fald har vi nogensinde defineret dem eller italesat dem, så vi kan mærke det i hjertet. Måske lader du dig føre af andres værdier eller normen i din familie, og glemmer hvad DU egentlig har lyst til. Vi sætter fokus på hvordan du kan definere dine livsområder, og hvor tilfreds du er i hver enkelt livsområde, og gradvist vil du opdage ny værdier, som fremadrettet vil medvirke til at du skaber en ny balance i dit liv.

• Uge 5: PLANLÆGNING & PRIORITERING
Måske føler du allerede at du bruger meget tid på planlægning i din hverdag, fordi der er en masse børn, opgaver, arbejde og netværk, som du skal pleje og navigere i. Spørgsmålet er bare om du har dig selv med i alt det der ”forventes af dig” eller du forventer af dig selv. Igen – hvilket fokus har du i hverdagen og kan du abstrahere fra de opgaver, som kræver lidt mere af dig, fordi det betyder, at du kommer ud af komfortzonen. Vi kigger lidt på værdibaseret planlægning, fremtidsmål og finder lidt mere ind til de realistiske mål.

• Uge 6: FÅ STYR PÅ ”TANKETROLDENE”
Alt for ofte fylder vores tanker for meget. Det kan være bekymringer, ideér, som aldrig bliver til noget, minder, forskellige scenarier, som udspiller sig igen og igen, og som ofte tager overhånd og bliver mere forstyrrende end hjælpende. Der er de bevidste og ubevidste tanker, og for hver tanke vi har, mister vi nærværet i hverdagen, og vi bliver energiforladte og triste. Men er tankerne lig med sandhed, og hvad får vi ud af at have disse tanker? Alt dette sættes der fokus på og der vil blive gennemgået redskaber til hvordan vi kan slippe tankerne FRI.

• Uge 7: GLEM IKKE DE SMÅ TING
• Som oftest er det de negative tanker, som tager overhånd, og hverdagsproblemer som hober
sig op i vores hoved og krop. Du vil få enkle råd til hvordan du undgår, at småtterier vokser dig over

Uge 8: HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG DET JEG HAR LÆRT?
• Vi runder forløbet af med at finde frem til de redskaber, som er de vigtigste at fastholde for dig, og samtidig vil vi evaluere de 8 uger.

• Forløbet starter den 25. februar kl. 18.30 – 21.00 og løber i 8 uger frem til og med den 15. april, og adressen er Blågårdsstræde 7, Roskilde i “Det blå behandlerhus”.

• Prisen er 3.299,- hvis der bestilles og betales inden den 20.1.19. Herefter er prisen 3.999,-. Betaling er bindende og pengene refunderes ikke.

JEG HJÆLPER PRIVATE…
Som privat kan du bruge mig til at guide dig igennem udfordringer og til at udvikle dit potentiale og dine ressourcer. Jeg vil hjælpe dig til at vende negative til positive tanker og til at nå dine mål og blive opmærksom på, hvilke muligheder du har.
LÆS MERE
… OG VIRKSOMHEDER
Er stress et problem i din virksomhed? Er det psykiske arbejdsmiljø i bund, fordi arbejdspresset er så højt, at du eller dine medarbejdere har svært ved at følge med? Og kniber det med at prioritere arbejds-opgaverne og performe optimalt?
LÆS MERE
KLIENTERNE SIGER…
Malene‪‬:
Jeg har været klient hos Anette, hvor vi bl.a. har brugt opstillingsmetoden. For mig har metoden i høj grad hjulpet mig til at se og forstå mine relationer med mennesker i mit liv, og på denne måde nemmere kunne forholde mig til og acceptere de relationer, der ikke har været så stærke, som jeg kunne ønske det. Metoden kan virke lidt grænseoverskridende, da man bliver tvunget til at forholde sig til at mærke efter, hvilke følelser der bliver vækket i en under forløbet, men det er meget hjælpsomt – og jeg er meget overrasket over selv at finde ud af, hvor lidt jeg selv har mærket mine egne følelser. Så jeg kan varmt anbefale metoden og ikke mindst Anette, der er en kompetent coach, der er rigtig god til at stille de svære spørgsmål på en fortrinlig måde :-)‬
LÆS MERE

Anette Sofia Ciraklar