Fra stress til job igen

Fordi du fortjener et liv med overskud og energi!

Vejen tilbage efter stress kan være forvirrende, fyldt med frustration og usikkerhed, og genopbygningsfasen være svær at navigere i. 

Fordi stress er bygget op over længere tids overbelastning, hvor mange grænser er blevet overskredet, så har vi helt glemt hvem vi selv er, og kan lide at være. Stress er og bliver en svær og diffus tilstand, som har bevirket, at vi i længere tid ikke har kunnet tænke klart, har haft uro i kroppen, søvnbesvær og koncentrationsbesvær, og al den hormonelle ubalance har bevirket, at vi er blevet påvirket på vores mentale balance. Noget af det som især kan være en opgave er, at finde tilbage til den udgave af os selv, hvor vi formår at sige til og fra, kan mærke vores grænser igen og stå stærkt i os selv og tage gode beslutninger for os selv.

Stress kan heldigvis også være et vigtigt “wake-up call” i vores liv og en mulighed for at skabe de forandringer, som gør at vi ikke når helt derud igen og får større opmærksomhed i vores liv. Derfor er det vigtigt at lære at få øje på signalerne hurtigt – nemlig de signaler, som kroppen fortæller – fordi vores krop er den absolutte mest intelligente del og den lyver aldrig. Så hvis du lærer at lytte, og agere udfra hvad kroppen fortæller, så er du rigtig godt på vej.  

Individuel Stress coaching består af et individuelt forløb på minimum 7 samtaler, hvor vi arbejder både forebyggende og helbredende og du får værktøjer til at blive afstresset og hjælp til at finde balancen i dit liv igen.

Et stressforløb indeholder
• Minimum 7 samtaler af 1-1½ times varighed
• Hjemmeopgaver mellem hver samtale
• Afklaring af uhensigtsmæssige vaner og adfærd samt opbygning af nye og støttende
• Øvelser i mindfulness og teknikker i afstressning
• Værktøjer til stresshåndtering og stressforebyggelse
• 1 fælles opfølgning mellem medarbejder og virksomhed undervejs eller efter afsluttet forløb hvis ønskes
• Telefonisk “livslinje” (eller pr. mail) mellem samtalerne
• 1 telefonisk opfølgning 1-2 måneder efter afsluttet forløb
• 1 bog (Stress eller ikke stress)Forløbet strækker sig sædvanligvis over 2 til 3 måneder.

Formål
• At få viden om stress
• At lære dine stresssignaler at kende
• At blive fri af stressen
• At få værktøjer til at forebygge fremtidig stress
• At komme tilbage på sporet

At være stressramt er en tilstand, som du er kommet i ved at negligere dine egne behov over en alt for lang periode – måske hele dit liv. Fordi stress handler om dine indre værdier, din grænsesætning, og det at kunne sige til og fra med god samvittighed. Og det er faktisk noget af det sværeste – både at kende dine egne behov, være tro mod dig selv og dine behov og samtidig navigere i en dagligdag, hvor der forventes noget fra en masse andre mennesker.

Jeg kan garantere dig, at når du er kommet ud på den anden side af din stress, så vil du have en større indsigt i livet – i dig selv, og i verden omkring dig. Du vil opleve at være lettere, når du står ved det menneske, som du bedst kunne tænke dig at være – både i respekt for dig selv og andre.

Alt starter i os selv – uanset om vi vil det eller ej, og med fokus indadtil performerer vi langt bedre udadtil – uanset om det er i privatlivet eller på jobbet.

Se priser og booking af aftale

Anette Sofia Ciraklar