Stress

Stress kan forebygges og behandles

Stress er en tilstand – ikke en sygdom. Der tales og skrives meget om stress og mange omtaler det som en moderne folkesygdom. Stress er dog tegn på en længere tids overbelastning og bliver en svær og diffus tilstand, som bevirker, at man ikke længere kan tænke klart, har uro i kroppen, søvnbesvær, koncentrationsbesvær. Al denne hormonelle ubalance bevirker, at vi bliver påvirket både fysisk og psykisk og får os til at føle os syge og mentalt udfordret.

En vedvarende stresspåvirkning kan give os øget risiko for at få helbredstruende sygdomme og forværring af eksisterende sygdomme. Det kan påvirke vores arbejdsliv og privatliv i meget alvorlig grad, så vi ikke længere kan fungere i vores hverdag, og vi kommer til at føle os svage, uduelige, og i situationer, som vi hidtil har håndteret en masse, står vi nu er fuldstændig magtesløse.

Derfor er det vigtig at lære, at blive opmærksom på signalerne – det gælder både de små kortvarige ”her og nu” signaler og de mere alvorlige og langvarige, fordi Jo før der sættes ind, jo lettere er det at komme tilbage til en god hverdag.

Fordi du fortjener det!

Individuel Stress coaching består af et individuelt forløb på minimum 7 samtaler, hvor den stressramte ved hjælp af forskellige værktøjer hjælpes til at blive afstresset og derefter får hjælp til at finde balancen i sit liv igen og lære at håndtere og forebygge fremtidig stress.

Et stressforløb indeholder
• Minimum 7 samtaler af 1-1½ times varighed
• Hjemmeopgaver mellem hver samtale
• Afklaring af uhensigtsmæssige vaner og adfærd samt opbygning af nye og støttende
• Øvelser i mindfulness og teknikker i afstressning
• Værktøjer til stresshåndtering og stressforebyggelse
• 1 fælles opfølgning mellem medarbejder og virksomhed undervejs eller efter afsluttet forløb hvis ønskes
• Telefonisk “livslinje” (eller pr. mail) mellem samtalerne
• 1 telefonisk opfølgning 1-2 måneder efter afsluttet forløb
• 1 bog (Stress eller ikke stress)Forløbet strækker sig sædvanligvis over 2 til 3 måneder.

Formål
• At få viden om stress
• At lære dine stresssignaler at kende
• At blive fri af stressen
• At få værktøjer til at forebygge fremtidig stress
• At komme tilbage på sporet

At være stressramt er en tilstand, som du er kommet i ved at negligere dine egne behov over en alt for lang periode – måske hele dit liv. Fordi stress handler om dine indre værdier, din grænsesætning, og det at kunne sige til og fra med god samvittighed. Og det er faktisk noget af det sværeste – både at kende dine egne behov, være tro mod dig selv og dine behov og samtidig navigere i en dagligdag, hvor der forventes noget fra en masse andre mennesker.

Jeg kan garantere dig, at når du er kommet ud på den anden side af din stress, så vil du have en større indsigt i livet – i dig selv, og i verden omkring dig. Du vil opleve at være lettere, når du står ved det menneske, som du bedst kunne tænke dig at være – både i respekt for dig selv og andre.

Alt starter i os selv – uanset om vi vil det eller ej, og med fokus indadtil performerer vi langt bedre udadtil – uanset om det er i privatlivet eller på jobbet.

Se priser og booking af aftale