Stressbehandling

FOREBYG STRESS – OG STYRK BUNDLINJEN

Er stress et problem i din virksomhed? Er det psykiske arbejdsmiljø i bund, fordi arbejdspresset er så højt, at du eller dine medarbejdere har svært ved at følge med? Og kniber det med at prioritere arbejdsopgaverne og performe optimalt?

Efterhånden er stress den største årsag til, at medarbejdere sygemelder sig, og stress er “den usynlige sygdom”, som rigtig mange rammes af, NÅR det er for sent. Det betyder langvarige sygemeldinger, som koster på bundlinjen og i øvrigt også belaster de øvrige medarbejdere.

Medarbejderne er firmaets vigtigste ressource og effektivitet og god trivsel er en forudsætning for, at en virksomhed er i balance. Derfor må I som virksomhed ikke underkende vigtigheden af, at have fokus på den stressforebyggende del, og det er her, hvor jeg kan tilbyde stressmestrings rådgivning både som:

• Individuelle samtaler
• Gruppeforløb
• Foredrag

Indsatserne er egnede for både ledere og medarbejdere, der har brug for hjælp til at forebygge og mindske stress. I kan få hjælp uanset om det allerede er gået galt – eller der endnu kun er svage, men begyndende tegn på stress blandt medarbejderne.

Ring på 4098 2166 – og få en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen løser dine udfordringer.

Kontakt os for yderligere oplysninger 

Nyhed – 8 ugers stressreduktions forløb

Uge 1: LÆR DIN STRESS AT KENDE
Første gang vi mødes sætter vi fokus på hvor du er lige nu, og hvordan du bliver mere bevidst om din egen stress, og ikke mindst, hvad der stresser dig. Der skabes bevidsthed på, hvilke elementer der kan være stressende, og hvor ubalancerne evt. primært er på spil.

Uge 2: MINDRE STRESS, MERE OVERSKUD
Vi holder fokus på afstressende redskaber, som du kan bruge – både for at forebygge og helbrede din stress. Vi kommer omkring hvilke faktorer, som er vigtige for at minimere hverdagsstressen, og blive opmærksom på hvad der faktisk fungerer. Ofte bliver fokus nemlig udelukkende på de negative ting og alt det vi IKKE får gjort, i stedet for at se HVAD vi udretter i løbet af en dag.

Uge 3: DU KAN VÆLGE
Tænker du tit over hvad alle de andre skal gøre anderledes for at DU kan få det bedre? På denne uges workshop bliver der sat et nyt perspektiv på din hverdag – nemlig hvordan du kan tage ansvar for dig, træffe de valg, som kan være nødvendige for dig, og hvilken befrielse det kan være at forme en virkelighed, som passer til dig. Fordi stress kommer når virkeligheden ikke er, som vi gerne vil have den skal være, og vores ubevidste jeg, vil opsamle en masse utilfredshed, som betyder at kroppen langsomt kommer i en stresstilstand.

Uge 4: FÅ BALANCE I LIVET
Vores værdier er vores guide til livet. Men er vi egentlige bevidste om vores inderste værdier, og i så fald har vi nogensinde defineret dem eller italesat dem, så vi kan mærke det i hjertet. Måske lader du dig føre af andres værdier eller normen i din familie, og glemmer hvad DU egentlig har lyst til. Vi sætter fokus på hvordan du kan definere dine livsområder, og hvor tilfreds du er i hver enkelt livsområde, og gradvist vil du opdage ny værdier, som fremadrettet vil medvirke til at du skaber en ny balance i dit liv.

Uge 5: PLANLÆGNING & PRIORITERING
Måske føler du allerede at du bruger meget tid på planlægning i din hverdag, fordi der er en masse børn, opgaver, arbejde og netværk, som du skal pleje og navigere i. Spørgsmålet er bare om du har dig selv med i alt det der ”forventes af dig” eller du forventer af dig selv. Igen – hvilket fokus har du i hverdagen og kan du abstrahere fra de opgaver, som kræver lidt mere af dig, fordi det betyder, at du kommer ud af komfortzonen. Vi kigger lidt på værdibaseret planlægning, fremtidsmål og finder lidt mere ind til de realistiske mål.

Uge 6: FÅ STYR PÅ ”TANKETROLDENE”
Alt for ofte fylder vores tanker for meget. Det kan være bekymringer, ideér, som aldrig bliver til noget, minder, forskellige scenarier, som udspiller sig igen og igen, og som ofte tager overhånd og bliver mere forstyrrende end hjælpende. Der er de bevidste og ubevidste tanker, og for hver tanke vi har, mister vi nærværet i hverdagen, og vi bliver energiforladte og triste. Men er tankerne lig med sandhed, og hvad får vi ud af at have disse tanker? Alt dette sættes der fokus på og der vil blive gennemgået redskaber til hvordan vi kan slippe tankerne FRI.

Uge 7: GLEM IKKE DE SMÅ TING
• Som oftest er det de negative tanker, som tager overhånd, og hverdagsproblemer som hober
sig op i vores hoved og krop. Du vil få enkle råd til hvordan du undgår, at småtterier vokser dig over

Uge 8: HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG DET JEG HAR LÆRT?
• Vi runder forløbet af med at finde frem til de redskaber, som er de vigtigste at fastholde for dig, og samtidig vil vi evaluere de 8 uger.

VEDLIGEHOLDER JEG DET JEG HAR LÆRT?
• Vi runder forløbet af med at finde frem til de redskaber, som er de vigtigste at fastholde for dig, og samtidig vil vi evaluere de 8 uger.

Kontakt for yderligere oplysninger 

Anette Sofia Ciraklar